Kontakty

PRIMA Kladno reality a.s.
Železárenská 2842, Kladno

tel: +420 312 247 880

Ing. Tomáš Kopecký

předseda správní rady

Mgr. Klára Drdová

prokurista

Kateřina Suchá

účetní

O společnosti

Zabýváme se provozem ubytoven, pronájmem bytů a komerčních prostor a vlastními developerskými projekty. Zakládáme si na dobrých vzájemných vztazích a dlouhodobé spolupráci.

PRIMA Kladno reality a.s. vznikla v roce 2014 odštěpením od PRIMA Kladno s.r.o..

Výroční zprávy a zápisy z jednání správní rady najdete ve sbírce listin.

PRIMA Kladno reality a. s.

Železárenská 2842, Kladno
IČO: 032 69 124
DIČ: CZ03269124


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 199 11

Projekt spolufinancovaný Evropskou Unií

Společnost PRIMA Kladno reality a.s. realizuje projekt „Fotovoltaická výrobna elektrické energie – snížení energetické náročnosti budovy Ouvalova 554, Slaný“, registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000260.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Cílem je vybudování fotovoltaické výrobny elektrické energie a snížení energetické náročnosti budov v areálu PRIMA Kladno reality a.s. Záměrem je přechod na čistší zdroje energie, ochrana životního prostředí, částečná energetická soběstačnost a snižování nákladů.

Informace pro akcionáře

V tuto chvíli není naplánovaná žádná valná hromada.

Přejít nahoru