O NÁS

Obchodní firma: PRIMA Kladno reality a.s.

Sídlo: Železárenská 2842, Kladno, 27201

IČO: 032 69 124

DIČ: CZ032 69 124

Spisovná značka: B 19911 vedená u Městského soudu v Praze

 

Kontaktní údaje

Ing. Tomáš Kopecký, předseda správní rady, kopecky@primakladno.cz

Mgr. Klára Drdová, prokurista, drdova@primakladnoreality.cz

Kateřina Suchá, účetní, sucha@primakladnoreality.cz

Tel. 312 247 880

 

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Společnost PRIMA Kladno reality a.s. realizuje projekt „Fotovoltaická výrobna elektrické energie – snížení energetické náročnosti budovy Ouvalova 554, Slaný“, registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000260. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Cílem je vybudování fotovoltaické výrobny elektrické energie a snížení energetické náročnosti budov v areálu PRIMA Kladno reality a.s. Záměrem je přechod na čistší zdroje energie, ochrana životního prostředí, částečná energetická soběstačnost a snižování nákladů.